U OTVORENOM PISMU VUČIĆU POZIVA NA FAŠIZAM UZ OBAVEZNU VAKCINACIJU I OGRANIČAVANJE KRETANJA NEVAKCINISANIMA

U OTVORENOM PISMU VUČIĆU POZIVA NA FAŠIZAM UZ OBAVEZNU VAKCINACIJU I OGRANIČAVANJE KRETANJA NEVAKCINISANIMA

Penzionisani, možda čak i senilni dr Zoran Radovanović koji svakodnevno poziva krizni štab i vrh države da uvedu kovid propusnice i time ograniče kretanje i osnovna ljudska prava većem delu građana Srbije, ne odustaje.

Mentor dr Predraga Kona (kojeg u medijima nema već 7 dana) u otvorenom pismu predsedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću tumači Ustav na svoj način, tačnije bez osnova poziva državu da uvede brutalna ograničenja i time ugrozi ne samo slobode već i zdravlje većinskog dela stanovništva naše države.

 

 

 

Evo šta je penzionisani doktor poručio Vučiću:

Gospodine predsedniče, smatram svojom građanskom dužnošću da Vam skrenem pažnju na zablude kojima ste podlegli Vi, pa sledstveno i predsednica Vlade, ministar zdravlja i ostali članovi Kriznog štaba. Vi strahujete da ne povredite Ustav, članovi Vlade se boje reakcije EU, a lekari iz Kriznog štaba su smetnuli s uma Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, pa već mesecima čekaju da im neko (?) pruži pravna tumačenja šta da rade. Stvari su vrlo jednostavne:

 

 

 

1. Ustav garantuje prava i slobode građana, ali ne po cenu ugrožavanja drugih pojedinaca i opšteg interesa. U čl. 20 se precizira: „Ljudska i manjinska prava zajemčena Ustavom mogu zakonom biti ograničena…”.

 

 

2. Jedan od zakona koje Ustav ima u vidu je Zakon za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, po kojem se protiv neke zarazne bolesti može „odrediti obavezna imunizacija … ako se utvrdi opasnost od prenošenja …“ (čl. 33).

 

 

3. U konkretnoj situaciji sve je mnogo jednostavnije, jer je 19. marta 2020. proglašena epidemija od većeg epidemiološkog značaja, odnosno vanredna situacija. Još se nisu stekli uslovi za njenu odjavu, tako da ministar zdravlja ima pravo (i dužnost kada epidemiološka situacija zahteva) da naredi vanrednu vakcinaciju (čl. 52, tačka d).

 

 

4. Poslednja verzija tog zakona usvojena je novembra prošle godine, a na Vama je bilo da, ukoliko je nešto sporno, odbijete da stavite svoj potpis na takav dokument, kao što ste učinili
kada je, recimo, bio u pitanju Zakon o vodama.

 

 

5. Ustavni sud Srbije se još 2017. godine izjasnio da obavezna vakcinacija nije u koliziji sa Ustavom čak ni u redovnim prilikama. Razumljivo je da ta odluka posebno važi za vanredne
okolnosti, a naročito za određene kategorije zaposlenih.

 

 

6. Ako gajite bilo kakve sumnje u tom pogledu, imali ste puno vremena da posegnete za pravnim tumačenjem.

 

 

7. Na beogradskom Pravnom fakultetu traži se od svake grupe studenata da nađe i opiše sva kršenja Ustava koja ste počinili tokom prethodne nedelje. Izvesno je da bi Vam mešanje u
odluku o obaveznoj vakcinaciji zdravstvenih radnika bilo zamereno samo zato što uopšte nije u Vašoj nadležnosti.

 

 

8. U Vladi Srbije bezrazložno strepe od reakcije EU, jer se Evropski sud za ljudska prava ovog aprila izjasnio da obavezna vakcinacija ne povređuje pravo na poštovanje privatnog života
po čl. 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima (slučaj Vavrička i drugi protiv Češke Republike).

 

 

9. Dok tražimo nepostojeću trunku u svom oku, pravimo se da ne vidimo ogromni balvan. Niko nam, naime, ne bi zamerio ako, poput mnogih zapadnih zemalja, uvedemo potrebne mere, ali stoji optužba da nismo demokratski, već hibridni režim.

 

 

10. Ako su lekari iz Kriznog štaba zaboravili Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, a to im je osnova za legalno delovanje tokom poslednjih 18 meseci, ne mogu beskonačno da čekaju pravno tumačenje. Ko će im ga dati kada to pitanje zvanično ne pokreću?

 

 

11. Mi smo jedna od nekoliko zemalja koje su najgore prošle tokom ove pandemije u celom svetu. Nad odgovornima lebdi optužba za krivično delo ponavljanog nepostupanja po zdravstvenim propisima u toku epidemije po čl. 248 Krivičnog zakonika. U uverenju da će ova poruka da Vam pomogne u razrešenju dilema koje su Vas ophrvale.

S potrebnom pažnjom, dr Zoran Radovanović, profesor epidemiologije u penziji

 

 

 

 

Radovanović očigledno ne shvata da živi u zemlji slobodnih građana i konstantno ističe svoje fašističke pretenzije u obraćanjima javnosti. Ovo mu nije prvi put da tako nešto radi, verovatno nije ni poslednji mada, kako kaže ona stara, neka ide redom.

Po svim prilikama, možda bi trebali i da se zahvalimo Radovanoviću pošto je ovim potezom, obaveznu vakcinaciju i kovid propusnice udaljio od Vučića. Znate svi da Vučić ne voli kada mu najbliži saradnici daju ideje a ne Zoran Radovanović koji se svojim ,,stručnjacima” iz neo-medicinske partije Ujedinjeni Protiv Covid-a nekoliko puta optužio predsednika i ministra zdravlja Zlatibora Lončara za sakrivanje broja preminulih.

 1,097 total views,  2 views today

admin

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *