Šta će se događati vakcinisanima? To što ste ubrizgali u sebe vas ozljeđuje kroz 20 mehanizama!

Šta će se događati vakcinisanima?  To što ste ubrizgali u sebe vas ozljeđuje kroz 20 mehanizama!

Za sada se zna za 20 mehanizama s kojima Covid cjepivo upropaštava (upropaštavat će) ljude koji su nepromišljeno pristali primiti ga. To cjepivo je karta u jednom smjeru. Mogućnosti naknadne detoksikacije nema. Ne možeš se “odcijepiti”. Nepovratno je. Odluka za cijeli život.

Cjepofili se boje samo jednog od tih 20 mehanizama – anafilaktičkog šoka u roku 1/2 do 4 sata.

“Šta je meni ovo trebalo…, kad Koronu nisam dosad dobio”

Većina ljudi koje znam da su se cijepili je odahnulo da su dobro prošli. (“1/3 umrlih od Covid-cjepiva umre u roku 2 dana, 1/2 u roku 4 dana, 3/4 unutar 12 dana…, tko je živ 4 tjedna nakon cijepljenja može reći da je uspio“). Ima naznaka da je nekima na toj lutriji injektirana fiziološka otopina. Ima smisla, jer se tako mogu zametnuti tragovi i ne može uočiti jasni uzorak. Da sam ja “oni”, baš bih tako napravio – ubacio određeni postotak placeba. Uostalom ne hvataju se magneti (https://www.brighteon.com/329260f6-3f97-42e6-abb6-aaae9deb7a49) kod svakog cijepljenog na njegovom injektiranom mjestu, iako su primili isti tip cjepiva.

Isto tako nije sigurno da EMF metar očitava elektromagnetsko zračenje na svakoj cijepljenoj nadlaktici (https://www.bitchute.com/video/Qpv7QcvzKR36/). To još ne znamo jer nema puno ljudi da posjeduju EMF metar.

Eventualno tek poneki prijatelj proklinje svoje injektiranje jer se dosta gadno razbolio na nekoliko dana (“šta je meni ovo trebalo, kad Koronu nisam dosad dobio”). Stoga postoji određen postotak cijepljenih koji neće više doći po drugu dozu.

U redu, bojazan da ne odapneš zavrnutog rukava je razumljiva. No ljudi ne razumiju da su puno važnije dugoročne posljedice ovog eksperimentalnog cjepiva, a koje se onda više neće moći direktno povezati s cijepljenjem. To je taj dijabolički dio.

Što će se događati cijepljenima: Covid cjepiva ozljeđuju kroz 20 mehanizama 1
Baš sam dobio Covid-19 cjepivo. Osjećaaam se odlično.

Najesen će sa sezonom virusa krenuti onaj gadni dio. Prirodni imunološki sustav koji je dobro djelovao generacijama predaka, sada je cijepljenima definitivno smrdan. Mediji, stožeri i političari će tada širiti paniku o novom soju koji puni bolnice i kosi jadne ljude. Neće se provjeravati umiru li to cijepljeni ili necijepljeni. Neće biti politički korektno to pitati. Zapravo, upravo će umiranja (cijepljenih) biti izgovor za još jaču kampanju cijepljenja trećom ili četvrtom dozom.

Ovaj pregled svih do sada poznatih mehanizama će vam pomoći da na jesen/zimu prepoznate umiranja i sva oštećenja da su nastala od Covid cjepiva, sve neke čudne bolesti – a ne zbog novog soja. Moći ćete samo gledati što će se ljudima događati. Lepeza je nevjerojatno široka, ovisna o medicinskim predispozicijama pojedinca.

#1 Anafilaktički šok

Po život opasna alergijska reakcija. Može se pojaviti neposredno u sekundama ili minutama nakon injektiranja (pa sve do nakon 4 sata). Smatra se da u Covid cjepivima takvu reakciju uzrokuje polimer polietilen glikol (PEG). 70 % populacije (za razliku od 0,2 % pred 20 godina) ima anti-PEG antitijela. Tih 70 % ljudi može razviti tešku alergijsku reakciju. PEG se nalazi u Pfizeru i Moderni, a sličan jednako toksičan polysorbat je u Johnson&Johnsonu.

#2 Protuupalni makrofagi M2 su onemogućeni s anti-spike-antitijelima

Makrofagi su tip bijelih krvnih stanica koji iz krvotoka ulaze u inficirano tkivo. Oni okruže patogen i eliminiraju ga. Tip M1 je upalni citokinski tip (koji prvi stiže da napadne infekciju), a tip M2 je protuupalni koji kao vatrogasci eliminira citokine i počisti oštećenja kada nastupa izlječenje. Pluća se oštećuju zbog nekontroliranog osolobađanja upalnih citokina IL-8, IL-10 i dr.

Životinje koje su bile cijepljene i zatim inficirane sa SARS-CoV su imale akumulaciju upalnih makrofaga M1, a nedostatak iscjeljujućih protuupalnih M2 u plućima. M2 su onemogućeni sa anti-spike antitijelima.

#3 Uništavajući efekti spike proteina

Za razliku od prirodnog SARS-CoV, laboratorijski stvoren SARS-CoV-2 je jedini koronavirus koji ima prionu nalik domenu na S1 regiji spike proteina. Time ima 10-20 puta veći afinitet za ACE receptore, pa lakše uđe u stanicu i replicira se. SARS-CoV-2 spike protein može promovirati srčano-žilne komplikacije vežući se na srčane krvne žile, uvodeći aritmije, hipetenziju i srčani infarkt.

#4 Spike protein i rizik od hiperetenzije plućne arterije (PAH)

SARS-CoV-2 spike protein se može vezati na ACE2 receptore i uzrokovati zadebljanje stijenke plućne arterije. To isto može činiti i spike protein iz Covid cjepiva. Oboljeli od hipertenzije plućne arterije (PAH) 70 % umire unutar 3 godine.

#5 Spike protein se može vezati na ACE2 receptore sperme i jajnika

Rizik neplodnosti je moguć ali još nije dokazan. ACE2 receptori (“angiotensin-converting enzyme 2”) se izražavaju u plućima, crijevima i tkivu bubrega, također testisa, sperme, janika, maternice i vagine. Reproduktivne posljedice spike proteina (bilo od virusa ili Covid cjepivima) kao što je neplodnost i rizik spolnog prijenosa su trenutno nepoznati. Treba biti alarmiran na mogućnost reproduktivnih posljedica infekcije Covid-19 kod muškaraca. (“”)

#6 Neurološka degeneracija zbog proboja krvno-moždane barijere (BBB)

Mozak i leđna moždina su odvojeni od ostatka tijela. SARS-CoV-2 spike protein inducira proboj krvno-moždane barijere, okidajući upalni odgovor i preregulaciju enzima barijere. To znači da mnoge čestice mogu proći direktno u moždano tkivo. To objašnjava neurološka stanja: gubitak mirisa i okusa, glavobolje, napadaje i nekontrolirano drhtanje.

#7 Neurološka degeneracija: amiotropna lateralna skleroza (ALS)

Ljudi sa ALS razvijaju bolest u mlađoj dobi i imaju snižen očekivani živozni vijek. Skoro 60 mutacija na TARDBP genu uzrokuje ALS. TARDBP gen stvara TDP-43 protein. Amino-kiselina u Pfizeru može inducirati mutaciju TDP-43 proteina, dovodeći do patoloških konfiguracija i degeneracije mozga.

#8 Neurološka degeneracija: degeneracija frontotemporalnog režnja (FTLD)

Sekvenca amino-kiselne Pfizer-ovog spike proteina može dovesti do mutacije TDP-43 proteina, dovodeći do neurodegenerativne bolesti. Ovu bolest karakterizira apatija, nefleksibilnost, dezorganiziranost, impulzivnost, osobno zanemarivanje, loše rasuđivanje – demencija. Postoji više podtipova:

(1) [bv-FTD] Bolesnici govore neprijmjerene stvari, ignoriraju tuđe osjećaje i imaju teškoće bavljenja jednostavnim dnevnim situacijama. Brkanje riječi i izokretanje govora. Prejedanje. (2) [PPA] Postupni gubitak sposobnosti govora, pisanja, čitanja i razumijevanja što drugi govore. To napreduje do kompletnog gubitka jezika i pamćenja zbog pogoršanja moždanog tkiva. Konačno postaju nijemi i ne mogu razumjeti govorni ili pisani jezik. (3) Teškoća formiranja riječi, ali zadržavaju značenje riječi. Gramatika je problem, poput miješanja redoslijeda riječi u rečenici. (4) [svPPA] Progresivan gubitak značenja riječi. Mogu govoriti, ali ništa nema smisla. (5) Ljudi imaju poteškoću naći prave riječi kada pokušavaju govoriti.

#9 Rizik mutacije FUS gena i karcinoma

Sekvenca amino-kiselne Pfizer-ovog spike proteina može inducirati da FUS gen formira patogena ustrojstva, što može voditi do karcinoma. Te mutacije su nađene u mekom tkivu sarkoma, koji se razvije u kostima ili mekih tkiva kao živci ili hrskavica. Također u liposarkomu u masnom tkivu i karcinom krvnih stanica u koštanoj srži (AML).

#10 Adenovirusi i rizik za karcinom

Johnson&Johnson je izrađen od Ad26.COV-2.S ljuske, humani adenovirus izoliran 1956 u analnom uzorku 9-mjesečnog muškog djeteta. AstraZeneca koristi ChAdOx1 adenovirus koji infektira čimpanze. Većina tumora induciranih adenovirusima, tumorske stanične linije i transformirane stanične linije nose jednu ili više kopija viralnog genoma integriranog u kromozomima. Onkogeni u tumorima induciranima adenovirusima ili transformiranim stanicam pobuđuje iznenađujuće slabu pažnju. Adenovirusi su odlični antigeni. J&J cjepivo je dizajnirano da isporuči transgensko kodiranje kako bi kreiralo SARS-CoV-2 spike protein. Jhnosonovo AD26 vektorsko cjepivo je proizvedeno koristeći staničnu liniju PER.C6 iz stanica mrežnice pobačenog ljudskog fetusa.

If a Company Requires a COVID-19 Vaccine, What's a Manager's Role?

#11 Uništavajući efekti anti-S-antitijela

Postoji direktna korelacija između razine anti-spike antitijla u krvotoku i stupnja ozbiljne ozljede pluća kod makaki majmuna. Plućno tkivo ima difuzno alveolsko oštećenje (DAD) s različitim stupnjevima gnojnog iscjetka i krvarenja. Anti-spike antitijela su uzrokovala tešku akutnu ozljedu pluća (ALI) kada su životinje bile reinficirane potiskivanjem protuupalnih M2 makrofaga. Kod teških slučajeva Covida više organa može biti pod upalom, uključujući pluća, srce, jetru i bubrege. Također upala u krvnom i živčanom sustavu, što dovodi do multi-organskog zatajnja. SARS-Cov-2 može direktno upasti u stanice organa kroz ACE2 receptore na ili unutar organa.

Aktivacija komplementarnog sustava, citokinska oluja, deregulacija imunološkog odgovora, disfunkcija zgrušavanja krvi, infiltracija upalnih stanica kod SARA-CoV-2 infekcije može dovesti do zatajenja više organa. SARS-Cov-2 antitijela na spike protein i površina nukleoproteina unakrsno reagira sa 28 od 55 ispitanih tipova tkiva. Reakcije se događaju u crijevima, proteinima barijere, stanicama gastrointestinalnog sustava, mitohondriju, u tkivima štitnjače, živčanog sustava, srca, zglobova, kože, mišića i jetre.

#12 Koncept zvan “izvorni antigenski grijeh”

(1) Kada je osoba izložena koronavirusu, imunološki sustav odgovara oslobađanjem vrlo specifičnog IgG antitijela formiranog protiv prvog koronavirusa. (2) Kada je kasnije izložen SARS-CoV-2 virusu, B-stanice “pamte” prvu izloženost koronavirusu, čak i ako je to bilo pred puno godina. (3) B-stanice proizvode “memorijska antitijela”, ne antitijela na SARS-CoV-2 virus. Ova antitijela su neadekvatna i zovu se ne-neutralizirajuća, ne-vezujuća antitijela. (4) Ta antitijela ne štite protiv novog osvajača, nego pojačavaju infekciju. Osoba može postati jako bolesna kroz fenomen zvan “antitijelima ovisno pojačanje (“antibody dependent enhancement”, ADE). ADE izmami održavajuću upalu, limopeniju i ponekad citokinsku oluju. Sve se to povezuje s teškom koronavirusnom bolesti i smrti.

Što će se događati cijepljenima: Covid cjepiva ozljeđuju kroz 20 mehanizama 2

#13 Povećani rizik Covida i s njim povezanih smrti nakon cijepljenja protiv gripe

Postoji fenomen “virusne interferencije”. Primanje cjepiva za gripu može povećati rizik za bolesti ostalih respiratornih virusa. Fenomen je povezan s koronavirusima i metapneumovirusima. Cijepljeni protiv gripe imaju 36 % veću vjerojatnost dobiti koronavirusnu bolest. Za SAD i EU, za ljude starije od 65 smrti od Covid-a pozitivno koreliraju s cijepljenjem protiv gripe.

#14 Jači odgovor protutijela na Covid i na cjepivo rezultira prolongiranjem bolesti i gorim ishodom

Kada je mRNA cjepivo (Pfizer i Moderna) dano osobi koja se oporvila od Covid infekcije, jedna doza rapidno povisi koncentraciju (titar) antitijela na vrlo visoke razine. Robustan odgovor antitijela je povezan sa zakašnjelim čišćenjem virusa i povećanom ozbiljnošću infekcije. Pacijent sa jakim odgovorom antitijela ima samo 9 % odstranjenih virusa za 7 dana, dok 57 % ljudi koji imaju slaba antitijela odstrane virus za 7 dana. Kada IgM antitijela se oslobode u isto vtijeme kada osoba razvija visoki odgovor IgG antitijela, osoba ima puno ozbiljniju infekciju.

#15 Covid cjepivo vodi povećanju limfnih čvorova što može imati dugoročne posljedice

Žele pojačati efikasnost cjepiva s adjuventima, posebno koji ciljaju TLR receptore. S mRNA se može stvoriti gotovo svaki protein. Modernin patent opisuje mRNA za proizvodnju eksperimentalnog pomoćnog sredstva flagellina koji brzo postiže visoku koncentraciju u dreniranju limfnih ćvorova. Limfadenopatija je uočena kod mamografije jednostrano u ruci i vratu unutar 2-4 dana od cijepljenja i traje 10 dana i više. Stoga mamografiju treba obaviti prije 1.doze ili 4-6 tjedana nakon 2-doze.

Što će se događati cijepljenima: Covid cjepiva ozljeđuju kroz 20 mehanizama 3
To (nuspojave) znači da cjepivo djeluje

#16 Rašireno Covid cijepljenje rezultira sa neneutralizirajućim antitijelima i može dovesti do virulentnih mutiranih virusnih sojeva

Osobe koje imaju kombinaciju velike brzine repliciranja s podoptimalno produciranjem neneutralizirajućih antitijela stvaraju okoliš u kojem rezistentni virusi se vjerojatnije pojavljuju i šire. Odgovor antitijela na mRNA cjepivo je veći nego titar viđen kod osoba koje se oporavljaju. To rezultira s visokim omjerom neneutralizirajućih antitijela.

#17 Antitijelima ovisno pojačanje (ADE) nakon ponovnog eksponiranja cirkulirajućeg koronavirusa uzrokuje ekstenzivnu bolest

Virusi SARS-CoV i SARS-CoV-2 se genetski poklapaju 78-85 %, pa se pretpostavlja slična reakcija. Raste bojazan za osobe koje su primile Covid cjepivo, da će razviti bolest (patologiju) kada se ponovo izlože uobičajenim koronavirusima ili SARS-CoV-2 virusu.

Sve životinje u ispitivanju su imale autoimune ozljede pluća nakon ponovnog izlaganja. Izlaganje SARS-CoV je povezano s istaknutim upalnim infiltratima (upala pluća) koju karakterizira pretežna eozinofilna (alergijska) komponenta.

Cijepljeni makaki majmuni: plućno tkivo je otkrilo akutnu difuznu alveolarnu ozljedu (ADA) s različitim stupnjevima ozbiljnosti 7 i 35 dana nakon infekcije. Zacjeljivanje rana je blokirano od strane anti-S-IgG antitijela, što rezultira produljenom aktivnošću makrofaga i promocijom
teške ozljede pluća.

Necijepljeni makaki majmuni: Plućno je tkivo otkrilo samo manju do umjerenu upalu. Alveolarni monociti / makrofagi preuzimaju funkciju zacjeljivanja rana već 2 dana nakon pojave infekcije kod necijepljenih.

 

#18 Injektiranje sirovog genetskog materijala može inducirati anti-DNA antitijela. DNA se može integrirati u ljudski DNA

Johnson&Johnson i AstraZeneca su dizajnirani da isporuče dvostrano uložene DNA (ds-DNA) fragmenate u citoplazmu stanica, što se zove transgen. Transgen je segment DNA koji se koristi da uvede gene iz jednog organizma u drugi. DNA se insertira u primateljev DNA. Pretpostavlja se da se DNA translatira u mRNA, vodeći k produkciji spike proteina i antispike antitijela. Korisštenje transgena se smatra tehnikom genetskog inženjeringa.

Induciranje anti-DNA antitijela: Zalutala DNA, slično spike proteinima, može funkcionirati kao mala molekula (“hapten”) hvatajući se za površinu organa. Sami hapteni ne stimuliraju imunološki odgovor ali kada su vezani na protein mogu dovesti do autoimune reakcije.

Integracija DNA u genom primatelja: Segment DNA se može integrirati u ljudski genom, što može imati pogubne posljedice inducirajući mutacije u temeljnim strukturalnim genima ili uzrokujući mutacije koje vode ka raku.

#19 Antitijela na dsDNA mogu dovesti do dugog popisa autoimunih poremećaja

AntidsDNA antitijela su specifična za sistemski lupus (Systematic Lupus Erythematosus, SLE). Detektiraju se kod raznih autoimunih bolesti, raznih reumatskih poremećaja, kod malignih, kod infekcija, autoimunog hepatitisa i sarkoidoze.

#20 AstraZeneca: potencijalno smrtonosni krvni ugrušci izazvani cjepivom inducirana pro-trombotična i imuna Trombocitopenija (VIPIT)

VIPIT je novo stanje nađeno kod cijpljenja s AstraZenecom. Krvi ugrušci i trombocitopenija (niska razina krvnih pločica). Ugrušci se formiraju u ekstrmitetima i venama koje odvode krv iz mozga, nazvano cerebralna venska sinusna tromboza (CVST), kada krvni ugrušci se formiraju u moždanim venskim sinusima, što onemogućava odvodnju krvi iz mozga. To rezultira da krvne stanice i krv iscure u tkivo mozga, formirajući krvarenje. Smrtnost VIPIT-a je 40 %. Nejasan je mehanizam kako AstraZeneca pokrene VIPIT.

Svaki picijent s neuobičajenim simptomima 4-20 dana nakon cjepiva bi trebao potražiti liječničku pomoć: neprestana i teška glavobolja, neurološki simptomi s fokusom, uključujući zamućen vid, kratkoća daha, abdominalna ili bol u prsima, oticanje i crvenilo udova ili blijedost i hladni udovi.

Što će se događati cijepljenima: Covid cjepiva ozljeđuju kroz 20 mehanizama 4

Ishodi studija na životinjama

„Inaktivirani pripravak cjepiva koji ne izaziva ovaj rezultat kod miševa, tvorova i neljudskih primata nisu prijavljeni.” [prijevod: cjepivo uzrokuje oštećenje pluća nakon ponovne izloženosti kod svih testiranih životinja – miševa, tvorova, majmuna]. Kada su izloženi, cijepljeni miševi razvili su imunopatologiju tipa Th2 sugerirajući preosjetljivost na SARS-CoV komponente. Potreban je oprez u postupku primjene cjepiva protiv SARS-CoV u ljudi”

Originalni tekst (PDF) možete skinuti ovdje:

Evo kako je porastao mortalitet (plavo) u pojedinim državama nakon uvođenja Covid cjepiva.

 

 2,257 total views,  2 views today

admin

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *