Ovo o sportu i fizičkoj kulturi treba da znaju svi

Ovo o sportu i fizičkoj kulturi treba da znaju svi

Slikovni rezultat za sport

 

 

 

SPORT I DRUGI SRODNI POJMOVI

 

 

 

Fizička kultura označava dio kulturnih vrijednosti koje su zasnovane na motornim, djelatnostima kretanja, koje služe usavršavanju i potvrđivanju ličnosti. Pojam fizičke kulture se svodi na subkulturu, odnosno na kulturu jedne društvene grupe.

 

Ishodište fizičke kulture je oblikovanje duha i tijela. Fizička kultura je aktivnost prijatnog i dinamičkog karaktera. Fizička kultura i sport se vrlo često izjednačavaju i koriste kao sinonimi, iako u istraživanjima nailazimo na zapažanja o postojanju protivrječnosti fizičke kulture i sporta.

 

 

Slikovni rezultat za sport

 

 

U nekim istraživanjima sport se smatra podsistemom fizičke kulture, pri čemu se ističe da sve ono što važi za kulturu u velikoj meri je prisutno i u fizičkoj kulturi kao dijelu univerzalnih kulturnih vrijednosti.

Da bi se izdvojila fizička kultura kao autonomno područje, novija istraživanja razvijaju koncept fizičke kulture kao kulture potkulture (subkulture) za koju je karakterističan poseban sistem vrijednosti normi i obrazaca ponašanja koje oni koji se zanimaju za fizičku kulturu, usvajaju, njeguju, naglašavaju i podstiču njihov razvitak.

 

 

Fizička kultura postaje svojevrstan način života savremenog čovjeka, nezaobilazni element svakodnevnog života.  Smatra se da sport predstavlja osnovni vid savremene fizičke kulture koju karakteriše bogatstvo svestrano obrazovanih vježbi sa velikom snagom motorne predstave koje preko takmičenja postaju vizuelne.

 

 

Funkcija masovne fizičke kulture sastoji se u očuvanju fizičkog razvoja, zdravlja i dobre kondicije

 1,470 total views,  2 views today

admin

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *